Skip to content

รายละเอียด

Small

Medium

Large

XL

• พิธีสงฆ์

  - อาสนะสงฆ์ 9 ชุด พร้อมพรมรองพื้น

  - กระโถน, ที่กรวดน้ำ, บาตรน้ำมนต์

  - สายสิญจน์ ธูป เทียน แจกันดอกไม้สำหรับโต๊ะหมู่บูชา

  - จัดดอกไม้ ธูป เทียน สำหรับถวายพระพุทธและพระสงฆ์ 10 ชุด

  - ขันและทัพพีตักบาตรบ่าวสาว

  - จัดเตรียมอาหารสําหรับให้บ่าวสาวตักบาตรระหว่างพิธี